Hamed Naseri Official Website

اینجا می‌نویسم آنچه را که می‌بینم و به آن فکر می‌کنم

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی در دوران کرونا

گویا جهان بعد از بیماری فراگیر کرونا، بی اختیار خود را آماده فصلی جدید از ادامه حیات کرده. فصلی که تفاوت‌های زیادی با گذشته دارد و از این رو وظایف و مسئولیت‌ها یا فراد نیز نسبت به خود و دیگران نیز تغییر کرده است. کسب و کارها و نام و نشان‌های مطرح تجاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. … Continue readingمسئولیت اجتماعی در دوران کرونا

هویت برند

هویت برند خود را یک شبه تغییر ندهید!

هویت برند خود را یک شبه تغییر ندهید! بله این یک هشدار جدی است برای افرادی که بدون مطالعه و اخذ مشاوره از کارشناسان جهت تغییر و تحول در روند ارتباطی و تبلیغاتی برند خود، تصمیم به تغییر هویت برند خود می‌گیرند … Continue readingهویت برند خود را یک شبه تغییر ندهید!